tt1772230 

    
    
    1911 (2011)Director :

Release Date :

Genre : Action, Adventure, Drama, History, War

Cast : (in credits order) , Jackie Chan as Huang Xing , Bingbing Li as Xu Zonghan (as Bing Bing Lee) , Winston Chao as Sun Yat-Sen (as Wen Xuan Zhao) , Joan Chen as Longyu , Jaycee Chan as Zhang Zhenwu rest of cast listed alphabetically: , Duobuji as Feng Guozhang, Ge Hu as Lin Juemin, Ming Hu as Liao Zhongkai, Zhi-zhong Huang as Situ Meitang, Wenli Jiang as Soong Ching-ling, Wu Jiang as Li Yuanhong, Dong-xue Li as Zai Feng, Jing Ning as Qiu Jin, Liang Qi as Wu Zhaolin, Chun Sun as Yuan Shikai, Zeru Tao as Tang Weiyong, Yu-Hang To as Xiong Bingkun (as Dennis To), Luyao Wang as Yuan's Concubine, Ya'nan Wang as Yuan Keding, Ziwen Wang as Tang Manrou, Zongwan Wei as Yi Xin, Gang Xie as Tang Shaoyi, Jiadong Xing as Song Jiaoren, Daying Ye as Wu Tingfang, Shaoqun Yu as Wang Jingwei

Plot : A historical drama corresponding to the founding of the Republic of China while nationalist forces led by Sun Yat-sen overthrew the Qing Dynasty. |

Run Time :

Country : China | Hong Kong

MPAA :

Language : Cantonese

Filming Locations :

Company : Beijing Alnair Culture & Media

Trivia :

Goofs :

Tag Lines :

Plot Summary :